4CR 2K HS Slipgrund Ljusgrå

315.00kr1.100.00kr

4CR 2K HS Slipgrund Ljusgrå

En snabbtorkande slipgrund. Fäster även på plast.
Utmärkta slipegenskaper.
Blandas 4:1 med härdare 0407.xxxx
eller 6:1 med härdare 0408.xxxx
Förtunnas med 0505 Akrylförtunning.
Färg: Ljusgrå
Glöm inte köpa till härdare och förtunning.
– 0407
– 0408
– 0505

Säkerhetsdatablad 

Tekniskt datablad

Nollställ

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Artikelnr: Inte tillgänglig Kategorier: , , Etiketter: , ,

Beskrivning

100Brandfarligt2 100Annan fara

butylacetat
xylen

Brandfarlig vätska och ånga.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
· Skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Läs etiketten före användning.
Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.
Rökning förbjuden.
Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/utrustning.
Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden
med vatten/duscha.
Förvaras inlåst.
Innehållet / behållaren avf

Mer information

Vikt Inte tillgänglig
Mängd

1L, 4L

Du gillar kanske också…

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.