Syrox S3020 – Sanding Surfacer Lightgrey

1.225,00kr

Delbetalning från 111,00kr/månad

  • Syrox S3020 – Sanding Surfacer Lightgrey

  • Med sitt high solid innehåll och utmärkta slipegenskaper ingår Syrox Surfacers S3020 Light Grey och S3060 Dark Grey i Syrox kompakta lacksystem. De är utformade för användning innan Syrox Baslack och när de används tillsammans med Syrox S3080 Non-Sanding Converter kan de användas som non-sanding surfacers.
  • Flexibelt blandningsförhållande för att justera filmuppbyggnaden.
  • Utmärkt filmuppbyggnad tack vare ett high solid innehåll.
  • Kan blandas med varandra för att skapa olika gråskalor.
  • Bra vertikal stabilitet.
  • Säkerhetsdatablad
  • Tekniskt Datablad

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Artikelnr: 1250089304 Kategorier: , , Etiketter: , , , , ,

Beskrivning

100Brandfarligt2 100Annan fara

Innehåller 2-metoxi-1-metyletylacetat
n-butylacetat
Fettsyror, C18-omättade, trimerer föreningar med oleylamin
Fettsyror, tallolja, blandningar med oleylamin
Fettsyror, tallolja, blandningar med oleylamin

Brandfarlig vätska och ånga.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/ heta ytor. Rökning förbjuden.
Undvik att inandas damm/ ångor/ sprej.
Använd skyddshandskar/skyddskläder /ögon/ansiktsskydd.
Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten

Mer information

Vikt 4 kg

Du gillar kanske också…

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.