Aceton 1L – 20L

74,00kr1.264,00kr

Aceton 1L – 20L

Är avsedd för avfettning och annan rengöring av t.ex. trä-, metall-, plast- och glasytor före limning eller ytbehandling. Lämplig även för produkter som kan förtunnas med aceton och för borttagning av olika typer av lim- och färgfläckar.

Säkerhetsdatablad

Signalord: Fara

Faroangivelser:

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Artikelnr: N/A Kategorier: ,

Beskrivning

Registrera dig som företagskund. Du erhåller då branschspecifika rabatter.
Du får också tillgång till de artiklar som enligt lag endast får köpas av yrkesfolk.
https://www.hesfarggross.se/registrera-dig-som-foretagskund/

Vi samarbetar med SVEA för våra betallösningar.
https://www.svea.com/se/sv/start/

Ytterligare information

Vikt N/A
Mängd

1L, 20L, 4L, 5L

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.