Syrox S2000 1K Washprimer Lightgrey

326,00kr

 • Syrox S2000 1K Washprimer Lightgrey

 • S2000 1K Wash Primer är en syraprimer som ingår i Syrox kompakta lacksystem. Den är specifikt utformat för användning på ren metall och ger mycket bra skydd mot korrosion.
 • Lämplig för användning under Syrox S3020 och S3060 sanding surfacers.
 • Ger utmärkt vidhäftning.
 • Fri från zinkkromat.
 • Korrosionsskyddande.
 • Tekniskt Datablad
 • Säkerhetsdatablad
 • Signalord: Fara
 • Faroangivelser:
 • H226 Brandfarlig vätska och ånga.
  H315 Irriterar huden.
  H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
  H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  EUH205 Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Beskrivning

Registrera dig som företagskund. Du erhåller då branschspecifika rabatter.
Du får också tillgång till de artiklar som enligt lag endast får köpas av yrkesfolk.
https://www.hesfarggross.se/registrera-dig-som-foretagskund/

Vi samarbetar med SVEA för våra betallösningar.
https://www.svea.com/se/sv/start/

Ytterligare information

Vikt 1 kg

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.