Syrox S6000 HS ACTIVATOR SLOW 1L

430,25kr

Syrox S6000 HS ACTIVATOR SLOW 1L

S6000, S6010, S6020 och S6030 HS-aktivatorer ingår i Syrox-kompakta lacksystem. Dessa high solid härdare ger Syrox-användare enkel användning och flexibilitet för de flesta produkter och klimatförhållanden. De har utformats för användning i alla Syrox 2K-produkter.

S6000 HS Activator SLOW är utformad för användning på mycket stora reparationer och vid högre temperaturer.

Säkerhetsdatablad

Signalord: Fara

Faroangivelser:

H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H332 Skadligt vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H361 Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
EUH204 Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Artikelnr: 1250089365 Kategorier: , , Etikett:

Beskrivning

Registrera dig som företagskund. Du erhåller då branschspecifika rabatter.
Du får också tillgång till de artiklar som enligt lag endast får köpas av yrkesfolk.
https://www.hesfarggross.se/registrera-dig-som-foretagskund/

Vi samarbetar med SVEA för våra betallösningar.
https://www.svea.com/se/sv/start/

Ytterligare information

Vikt 1,182 kg

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.