Syrox S8000 THINNER 1L

170,25kr

Syrox S8000 THINNER 1L

S8000 Thinner ingår i Syrox kompakta lacksystem. Den kan användas i alla Syrox-produkter när en förtunning behövs, med undantag för S5200 Flex Clear.

Säkerhetsdatablad

Signalord:  Varning

Faroangivelser:

H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H332 Skadligt vid inandning.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H361 Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Artikelnr: 1250089305 Kategorier: , , Etikett:

Beskrivning

Registrera dig som företagskund. Du erhåller då branschspecifika rabatter.
Du får också tillgång till de artiklar som enligt lag endast får köpas av yrkesfolk.
https://www.hesfarggross.se/registrera-dig-som-foretagskund/

Vi samarbetar med SVEA för våra betallösningar.
https://www.svea.com/se/sv/start/

Ytterligare information

Vikt 0,985 kg

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.