Syrox S8100 BLENDING THINNER 1L

253,63kr

Syrox S8100 BLENDING THINNER 1L

S8100 Blending Thinner är en del av Syrox kompakta lacksystem. Den har utformats för att användas i alla utbättrings-reparationer. Dess funktionella och praktiska egenskaper gör den kompatibel för användning i S5000 HS Top Clear och S5100 Air Dry Clear.

Säkerhetsdatablad

SIgnalord: Fara

Faroangivelser:

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
EUH205 Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion

Artikelnr: 1250089376 Kategorier: , , Etikett:

Beskrivning

Registrera dig som företagskund. Du erhåller då branschspecifika rabatter.
Du får också tillgång till de artiklar som enligt lag endast får köpas av yrkesfolk.
https://www.hesfarggross.se/registrera-dig-som-foretagskund/

Vi samarbetar med SVEA för våra betallösningar.
https://www.svea.com/se/sv/start/

Ytterligare information

Vikt 1,08 kg

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.