Syrox S8200 FADE OUT THINNER

253,63kr

Syrox S8200 FADE OUT THINNER

S8200 Fade Out Thinner är en del av Syrox kompakta lacksystem. Denna specifika produkt möjliggör en mjuk övergång med S5200 Flex Clear för punktbättringar och utbättringar

Säkerhetsdatablad

Signalord: Fara

Faroangivelser:

H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H332 Skadligt vid inandning.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Artikelnr: 1250094438 Kategorier: , , Etikett:

Beskrivning

Registrera dig som företagskund. Du erhåller då branschspecifika rabatter.
Du får också tillgång till de artiklar som enligt lag endast får köpas av yrkesfolk.
https://www.hesfarggross.se/registrera-dig-som-foretagskund/

Vi samarbetar med SVEA för våra betallösningar.
https://www.svea.com/se/sv/start/

Ytterligare information

Vikt 1,062 kg

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.