Syrox S9001 Cleaner 5L

912,00kr

Syrox S9001 Cleaner 5L

S9001 Cleaner är ett lösningsmedelsbaserat rengöringsmedel som ingår i Syrox kompakta lacksystem.
För användning på ren metall.
Lämpligt för användning på underlag som ska överlackeras med lösningsmedelsbaserad lack.
Får ej användas innan Syrox Baslack.


Säkerhetsdatablad

Signalord:  Fara

Faroangivelser:

H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

      

Delbetalning från 90,00kr/månad

Artikelnr: 1250089368 Kategorier: , , , Etikett:

Beskrivning

Registrera dig som företagskund. Du erhåller då branschspecifika rabatter.
Du får också tillgång till de artiklar som enligt lag endast får köpas av yrkesfolk.
https://www.hesfarggross.se/registrera-dig-som-foretagskund/

Vi samarbetar med SVEA för våra betallösningar.
https://www.svea.com/se/sv/start/

Ytterligare information

Vikt 5 kg

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.