Xylen

175,00kr1.247,00kr

Xylen

Xylen används för att ta bort dispersionslimfläckar från t.ex. PVC, laminat och kakelytor. Lämpligt även för förtunning av xylenbaserade alkyd- och epoxifärger och lacker samt för rengöring av verktyg

Säkerhetsdatablad

Signalord: Fara

Faroangivelser:

H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring och om det kommer ner i luftvägarna.
H312+332 Skadligt vid hudkontakt eller inandning.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Artikelnr: N/A Kategorier: ,

Beskrivning

Registrera dig som företagskund. Du erhåller då branschspecifika rabatter.
Du får också tillgång till de artiklar som enligt lag endast får köpas av yrkesfolk.
https://www.hesfarggross.se/registrera-dig-som-foretagskund/

Vi samarbetar med SVEA för våra betallösningar.
https://www.svea.com/se/sv/start/

Ytterligare information

Vikt N/A
Mängd

1L, 20L, 5L

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.