4CR Profi Primer Spray

199,00kr

4CR Profi Primer Spray

God vidhäftning med bra rostskydd.

Säkerhetsdatablad

Signalord: Fara

Faroangivelser:

H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Beskrivning

Registrera dig som företagskund. Du erhåller då branschspecifika rabatter.
Du får också tillgång till de artiklar som enligt lag endast får köpas av yrkesfolk.
https://www.hesfarggross.se/registrera-dig-som-foretagskund/

Vi samarbetar med SVEA för våra betallösningar.
https://www.svea.com/se/sv/start/

Ytterligare information

Vikt N/A
Kulör-Textil

Grå, Röd-Brun, Svart

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”4CR Profi Primer Spray”

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.