Cromax 1K Quickprimer 4xR

740,00kr

Cromax 1K Quickprimer 4xR

42R, 44R och 46R primers är en universalprodukt som finns i gråskala, levereras i 400 ml sprayburk i aerosolform. Den är utformad för små genomslipningar, inklusive bar metall. Det finns i 3 färger –
Off White, Grey & Dark Grey.

Säkerhetsdatablad:
42R
44R
46R

Tekniskt datablad.

Signalord: Fara

Faroangivelser
H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
EUH018 Vid användning kan brännbara/explosiva ång-luftblandningar bildas.
EUH205 Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.

 

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Delbetalning från 78,00kr/månad

Beskrivning

Registrera dig som företagskund. Du erhåller då branschspecifika rabatter.
Du får också tillgång till de artiklar som enligt lag endast får köpas av yrkesfolk.
https://www.hesfarggross.se/registrera-dig-som-foretagskund/

Vi samarbetar med SVEA för våra betallösningar.
https://www.svea.com/se/sv/start/

Ytterligare information

Vikt N/A
42-44-46R

42R, 44R, 46R

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Cromax 1K Quickprimer 4xR”

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.