Fontefloor EP 100 2L

2.030,86kr

Fontefloor EP 100 2L

Fontefloor EP 100 rekommenderas för måttliga mekaniska och kemiska påfrestningar i industrianläggningar, verkstäder och lagerutrymmen såväl som i sjukhus och läkemedelsindustrin, som golvbeläggning. Fontefloor EP 100 är även lämplig för fuktig betong.
Produkten har M1-klass med avseende på materialemissioner hos byggnadsmaterial för inomhusbruk och avger extremt låga nivåer av föreningar till miljön.
Grundmålning och målning kan göras med samma produkt. Lätt att applicera med rulle. Vatten används för förtunning och rengöring av verktyg.

TeknisktDatablad

Säkerhetsdatablad

Signalord: Fara

Faroangivelser:

H318 – Orsakar allvarliga ögonskador.
H315 – Irriterar huden.
H412 – Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Registrera dig som företagskund. Du erhåller då branschspecifika rabatter.
Du får också tillgång till de artiklar som enligt lag endast får köpas av yrkesfolk.
https://www.hesfarggross.se/registrera-dig-som-foretagskund/

Vi samarbetar med SVEA för våra betallösningar.
https://www.svea.com/se/sv/start/

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Delbetalning från 104,00kr/månad

Beskrivning

BESKRIVNING
En tvåkomponents vattenburen epoxifärg.
PRODUKTEGENSKAPER
• För målning av nya, gamla eller tidigare målade betongytor. • Även lämplig för målning av betongväggar. • Fontefloor EP 100 har emissionsklass M1 för byggnadsmaterial. • Uppfyller testkraven för dekontaminering (FRP < 15 000) i enlighet med standard ISO 8690:1988 (STUK-YTO-TR-210).
REKOMMENDERAT ANVÄNDNINGSOMRÅDE
• Rekommenderas för målning av golv som utsätts för måttlig kemisk och mekanisk belastning i industrianläggningar, lagerutrymmen, verkstäder, etc.

Instruktioner

 

APPLICERINGSFÖRHÅLLANDENDen relativa fuktigheten för betongen bör inte överstiga 97 %. Temperaturen på den omgivande luften, ytan och färgen bör inte understiga +15 ºC under applicering och torkning. Den relativa luftfuktigheten bör inte överstiga 80 %. Obs! Denna täckfärg har en naturlig tendens att krita, missfärga eller gulna ojämnt. Vi rekommenderar att man använder en polyuretanbaserad täckfärg när det ställs höga estetiska krav på kulörens utseende.

FÖRBEREDELSE AV YTANTa bort fett, olja och andra föroreningar innan du slipar. Ta bort cementhud och/eller flagande färg genom slipning, fräsning eller blästring. Välj den metod som är bäst lämpad för arbetsplatsen. Rengör eventuella håligheter och ta bort löst och sprött material. Öppna sprickor med ex. spårsåg. Efter mekaniskt förarbete avlägsnas noggrant löst material och damm med dammsugare. Underlaget måste ha en draghållfasthet på minst 1,5 MPa. Vid produktapplicering på cementbaserade avjämningsmassor skall först dess kompatibilitet med härdplast kontrolleras.

MÅLNING RENGÖRING AV VERKTYGVatten. Utrustningen ska rengöras omedelbart efter användning, innan färgen har torkat.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Fontefloor EP 100 2L”

Du kanske också gillar …

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.