GPL-S Primer Epoxi 16L

3.660,11kr5.560,11kr

GPL-S Primer Epoxi 16L

BESKRIVNINGEn tvåkomponents polyamidhärdad epoxiprimer som kan appliceras i tjocka skikt, innehåller zinkfosfat.

PRODUKTEGENSKAPER• Utmärkt vidhäftningsförmåga till stål-, zink- och aluminiumytor. • Används som grundfärg eller mellanfärg i epoxi- och polyuretansystem som utsätts för nötning och/eller kemisk belastning. • Kan användas som mellanfärg på zinkrika epoxi- och zinksilikatfärger. • Övermålningsbar efter kort tid. • Produkten har MED-certifikatsnummer (Marine Equipment Directive) VTT-C-11166-15-14 och är därmed godkänd för målning av ytor invändigt i fartyg. • Härdare 008 5610 möjliggör härdning även vid temperaturer ned till -10 °C.

REKOMMENDERAT ANVÄNDNINGSOMRÅDE• Rekommenderas för broar, transportutrustning, kranar, stålmaster, transportband och andra sorters stålkonstruktioner, -maskiner och -utrustning.

PRODUKTDATABLADSÄKERHETSDATABLAD

Signalord: Varning

Faroangivelser:

H226 – Brandfarlig vätska och ånga.
H315 – Irriterar huden.
H317 – Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 – Orsakar allvarlig ögonirritation.
H335 – Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H373 – Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
H412 – Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Kulörer som beställs i fel prisgrupp kommer att annulleras.

Hitta en prisgrupp som ligger i din närhet av den kulör du valt.
Råkar du välja en prisgrupp som är ”dyrare” än den kulör du valt betalar vi tillbaka mellanskillnaden.

 

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Delbetalning från 164,00kr/månad

Beskrivning

Registrera dig som företagskund. Du erhåller då branschspecifika rabatter.
Du får också tillgång till de artiklar som enligt lag endast får köpas av yrkesfolk.
https://www.hesfarggross.se/registrera-dig-som-foretagskund/

Vi samarbetar med SVEA för våra betallösningar.
https://www.svea.com/se/sv/start/

Ytterligare information

Vikt N/A
Prisgrupp

PG1 Vit – Gråa kulörer, PG2 Svart, PG3 Grön – Blå, PG4 Orange – Röd, PG5 Gul

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”GPL-S Primer Epoxi 16L”

Du kanske också gillar …

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.