Lacknafta

89,00kr303,00kr

Lacknafta

Lacknafta används som färgförtunnare av olje- och alkydfärger samt för att göra rent penslar och andra måleriverktyg.
Lacknafta är ett lösningsmedel som även tar bort fläckar av färg, olja, stearin, målarfärg, asfalt, skidvalla och andra fettbaserade ämnen.

Säkerhetsdatablad

Signalord: Fara

Faroangivelser:

H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H372 Orsakar skador på centrala nervsystemet genom lång eller upprepad exponering.

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Artikelnr: N/A Kategorier: ,

Beskrivning

Registrera dig som företagskund. Du erhåller då branschspecifika rabatter.
Du får också tillgång till de artiklar som enligt lag endast får köpas av yrkesfolk.
https://www.hesfarggross.se/registrera-dig-som-foretagskund/

Vi samarbetar med SVEA för våra betallösningar.
https://www.svea.com/se/sv/start/

Ytterligare information

Vikt N/A
Mängd

1L, 25L, 4L

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.