Cellulosaförtunning 1L – 230L

125,00kr1.924,00kr

Cellulosaförtunning

Till 1-komponent lackfärger, primers, surfacers etc. För rengöring penslar och verktyg

 

Säkerhetsdatablad 1L, 5L & 25L Swedhandling

 

Signalord: Fara

Faroangivelser:

H225 – Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H304 – Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315 – Irriterar huden.
H318 – Orsakar allvarliga ögonskador.
H336 – Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H361d – Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
H373 – Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

 

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Beskrivning

Registrera dig som företagskund. Du erhåller då branschspecifika rabatter.
Du får också tillgång till de artiklar som enligt lag endast får köpas av yrkesfolk.
https://www.hesfarggross.se/registrera-dig-som-foretagskund/

Vi samarbetar med SVEA för våra betallösningar.
https://www.svea.com/se/sv/start/

Ytterligare information

Vikt N/A
Mängd

1L, 208L, 20L, 25L, 5L

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.