Syrox S2500 PLASTIC ADHESION PROMOTER

505,50kr

Syrox S2500 PLASTIC ADHESION PROMOTER

S2500 Plastic Adhesion Promoter ingår i Syrox kompakta lacksystem. Dess funktionella sammansättning är särskilt avsedd för användning på underlag av ren plast. Den är mycket snabbtorkande och kan överlackeras med Syrox Surfacer som en del i non-sanding eller slipgrundsprocesser.

Passar alla typer av plaster som används i personbilar.

Tekniskt Datablad

Säkerhetsdatablad

Signalord: Fara

Faroangivelser:

H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332 Skadligt vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H361 Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
EUH205 Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.
EUH208 Innehåller: epoxiharts (antal genomsn. molekylärvikt <= 700); Kan orsaka en allergisk reaktion.

Artikelnr: 1250089356 Kategorier: , , Etikett:

Beskrivning

Registrera dig som företagskund. Du erhåller då branschspecifika rabatter.
Du får också tillgång till de artiklar som enligt lag endast får köpas av yrkesfolk.
https://www.hesfarggross.se/registrera-dig-som-foretagskund/

Vi samarbetar med SVEA för våra betallösningar.
https://www.svea.com/se/sv/start/

Ytterligare information

Vikt 1,045 kg

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Syrox S2500 PLASTIC ADHESION PROMOTER”

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.