Temaclad SC 50 – Svart 8,1L

2.600,10kr

Temaclad SC 50

En tvåkomponents halvblank akryl-polyuretan med rostskyddspigment. Härdare alifatisk isocyanat.
PRODUKTEGENSKAPER
• Lämplig för stadsmiljöer samt marina och industriella miljöer. • Även lämplig för användning som täckfärg i epoxi-/polyuretansystem. • Utmärkt kulör- och glansbeständighet. • Ger en hård och nötningsbeständig finish. • Smutsavvisande yta som är lätt att rengöra. • Rekommenderas ej för immersion.

REKOMMENDERAT ANVÄNDNINGSOMRÅDE

• Rekommenderas för användning som enskiktsfärg på stål-, aluminium- och förzinkade ytor.

 

PRODUKTDATABLADSÄKERHETSDATABLAD

Signalord: Varning

Faroangivelser:

H226 – Brandfarlig vätska och ånga.
H319 – Orsakar allvarlig ögonirritation.
H315 – Irriterar huden.
H317 – Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H335 – Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H373 – Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
H411 – Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Mer Info hos Tikkurila.

Registrera dig som företagskund. Du erhåller då branschspecifika rabatter.
Du får också tillgång till de artiklar som enligt lag endast får köpas av yrkesfolk.
https://www.hesfarggross.se/registrera-dig-som-foretagskund/

Vi samarbetar med SVEA för våra betallösningar.
https://www.svea.com/se/sv/start/

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Delbetalning från 125,00kr/månad

Artikelnr: 57202020360 Kategorier: , Etiketter: , ,

Beskrivning

Instruktioner

APPLICERINGSFÖRHÅLLANDENAlla ytor måste vara rena, torra och fria från föroreningar. Vid applicering och torkning bör ytans temperatur inte understiga 0 °C. Yttemperaturen för stål skall vara minst 3 °C över daggpunkten. För korrekt applicering ska produktens temperatur vara över +15 °C under blandning och applicering. Om underlagets temperatur överstiger +50 °C är det inte lämpligt att måla. I trånga utrymmen krävs god ventilation för att säkerställa ordentlig torkning. Kondensering som sker under eller omedelbart efter applicering kan leda till en matt finish och en undermålig film.

FÖRBEREDELSE AV YTANOlja, fett, salt och andra föroreningar ska avlägsnas på lämpligt sätt. (ISO 12944-4) Stålytor: Blästras till renhetsgrad Sa 2½. (SS-EN ISO 8501-1) Om blästring inte är möjligt rekommenderas fosfatering för kallvalsat stål för att förbättra vidhäftningen. Zinkytor: Svepblästra rent med mineralbaserade blästermedel, t.ex. kvartssand, till en jämn grovlek. (SaS, SFS 5873) Om svepblästring inte är möjligt att utföra ska ytan ruggas genom att slipa för hand. Zinkbelagda tunnplåtsytor (som plåttak) tvättas med ammoniakhaltigt rengöringsmedel. Aluminiumytor: Svepblästra rent med icke-metalliska blästermedel till en jämn grovlek. (SaS, SFS 5873) Om svepblästring inte är möjligt att utföra ska ytan ruggas genom att slipa för hand eller tvätta med alkaliskt rengöringsmedel. Grundmålade ytor: Olja, fett, salt och andra föroreningar ska avlägsnas från ytan på lämpligt sätt. Avlägsna flagnande och dåligt vidhäftande färg. Reparera eventuella skador på grundfärgsskiktet. Observera grundfärgens övermålningstid. (SFS-EN ISO 12944-4) Ytor täckta med gammal alkyd- eller akrylbeläggning (ej PVDF): Avlägsna rost och vitblemmor med hjälp av maskinellt rengöringsverktyg till St2. Hårda blanka färgytor ska ruggas genom slipning. Olja, fett, salt, smuts och damm ska avlägsnas genom att tvätta med ammoniakhaltigt rengöringsmedel.

MÅLNINGFörsta strykningen:

Med högtrycksspruta eller konventionell sprutning (stora ytor) eller med pensel (små ytor). Beroende på appliceringsmetoden och temperaturen på komponenterna (bas, härdare, thinner), kan färgen spädas 0–10 %. Högtryckssprutans munstycke 0,011–0,015 tum, tryck 120–160 bar, sprutvinkeln ska väljas utifrån föremålets form. Vid applicering med pensel ska produkten spädas ut i enlighet med de rådande förhållandena.

RENGÖRING AV VERKTYGThinner 006 1048 eller 006 1067.

VOCHalten av flyktiga organiska föreningar är 420 g/l blandad färg. VOC-halten i den blandade färgen (utspädd 10 volym-%) är 460 g/l.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Temaclad SC 50 – Svart 8,1L”

Du kanske också gillar …

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.