Centari Binder XB165

5.491,50kr

Centari Binder XB165

Binder för Centari 6000

Säkerhetsdatablad

Signalord: Varning

Faroangivelser:

H226 – Brandfarlig vätska och ånga.
H315 – Irriterar huden.
H319 – Orsakar allvarlig ögonirritation.
H335 – Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H336 – Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H373 – Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
H412 – Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Registrera dig som företagskund. Du erhåller då branschspecifika rabatter.
Du får också tillgång till de artiklar som enligt lag endast får köpas av yrkesfolk.
https://www.hesfarggross.se/registrera-dig-som-foretagskund/

Vi samarbetar med SVEA för våra betallösningar.
https://www.svea.com/se/sv/start/

Delbetalning från 232,00kr/månad

Artikelnr: 1250085538 Kategorier: , , Etiketter: , , ,

Ytterligare information

Vikt 3,5 kg

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Centari Binder XB165”

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.