BK220 Bashärdare

2.240,38kr

BK220 Bashärdare

 

Säkerhetsdatablad

Signalord: Varning

Faroangivelser:

H226 – Brandfarlig vätska och ånga.
H315 – Irriterar huden.
H317 – Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 – Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332 – Skadligt vid inandning.
H335 – Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H373 – Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
H412 – Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Registrera dig som företagskund. Du erhåller då branschspecifika rabatter.
Du får också tillgång till de artiklar som enligt lag endast får köpas av yrkesfolk.
https://www.hesfarggross.se/registrera-dig-som-foretagskund/

Vi samarbetar med SVEA för våra betallösningar.
https://www.svea.com/se/sv/start/

Delbetalning från 112,00kr/månad

Artikelnr: 1250009984 Kategorier: , , Etiketter: , , ,

Ytterligare information

Vikt 1 kg

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”BK220 Bashärdare”

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.