Cromax Silicontvätt 3920S 5-Liter

1.464,00kr

Cromax Silicontvätt 3920S 5-Liter

Degreaser 3920S är en lösningsmedelsmix
för slutlig rengöring och avfettning före
applicering av grundfärg eller topplack.
Produkten tar bort icke vattenlösliga
föroreningar från förbehandlade områden
och ger en exceptionellt ren yta.


Säkerhetsdatablad

Signalord: Fara

Faroangivelser:

H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Delbetalning från 83,00kr/månad

Beskrivning

Registrera dig som företagskund. Du erhåller då branschspecifika rabatter.
Du får också tillgång till de artiklar som enligt lag endast får köpas av yrkesfolk.
https://www.hesfarggross.se/registrera-dig-som-foretagskund/

Vi samarbetar med SVEA för våra betallösningar.
https://www.svea.com/se/sv/start/

 

Ytterligare information

Vikt 5 kg

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Cromax Silicontvätt 3920S 5-Liter”

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.