Cromax Slipgrund PS106x

2.810,00kr

Cromax Slipgrund PS106x

ENASTÅENDE VALUESHADE SURFACER

Cromax Pro PS1061, PS1064 och PS1067 är VOC-godkända surfacers som ger utmärkt vidhäftning mellan underlag och topplack. De är en del av Cromax Pro lacksystem och är enkla och ekonomiska att applicera. De kan användas som slipbara och slipfria surfacers för fläck- och dellackering samt hellackeringar på en mängd olika underlag.

EGENSKAPER

 • Baserade på högreaktiva, hydroxifunktionella akryler och polyestrar
 • Hög torrhalt ger hög filmtjocklek och förbättrat utseende
 • Många användningsmöjligheter och 1,5-skiktsapplicering
 • Fungerar med existerande aktivatorer och förtunningar
 • En del av ValueShade-konceptet
 • Snabbtorkande eller snabbt IR-härdande med minimal IR-intensitet
 • VOC-godkänd

FÖRDELAR

 • Passar som slipbar och non-sanding surfacer
 • Snabb applicering, ekonomisk produktförbrukning
 • Fläck- och dellackering samt hellackeringar på en mängd olika underlag
 • Mångsidig applicering; kräver inte ytterligare lagervaror
 • Optimal grundfärg för bättre täckning
 • Kort processtid ger ökad produktivitet
 • Uppfyller gällande miljökrav
 • Registrera dig som företagskund. Du erhåller då branschspecifika rabatter.
  Du får också tillgång till de artiklar som enligt lag endast får köpas av yrkesfolk.
  https://www.hesfarggross.se/registrera-dig-som-foretagskund/

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Delbetalning från 133,00kr/månad

Beskrivning

Härdare: XK203

Förtunning: XB383

100Brandfarligt2 100Annan fara

Innehåller n-butylacetat
2-metoxi-1-metyletylacetat
Fettsyror, C18-omättade, trimerer föreningar med oleylamin
Fettsyror, tallolja, blandningar med oleylamin
Fettsyror, tallolja, blandningar med oleylamin

Brandfarlig vätska och ånga.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelser
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/ heta ytor. Rökning förbjuden.
Undvik att inandas damm/ ångor/ sprej.
Använd skyddshandskar/skyddskläder /ögon/ansiktsskydd.
Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten

Säkerhetsdatablad:
PS1061
PS1064
PS1067

Tekniskt datablad
PS 106x

Vi samarbetar med SVEA för våra betallösningar.
https://www.svea.com/se/sv/start/

Ytterligare information

Vikt N/A
Cromax Grunder

PS1061, PS1064, PS1067

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.