Ensi Uretanolja 10L

1.944,00kr

Ensi Uretanolja 10L

PRODUKTEGENSKAPER

• För impregnering av betongytor. • Tränger ned i betong utan att skapa en skyddande film. • Motstår slitage och rengöring väl. • Resistent mot bensin, sprit och smörjoljor och fett. • Resistent mot vegetabiliskt och animaliskt fett och svaga sura och basiska lösningar.

REKOMMENDERAT ANVÄNDNINGSOMRÅDE

• Lämplig för betonggolv och väggar i industri-, lager- och källarutrymmen.

PRODUKTDATABLADSÄKERHETSDATABLAD

Signalord: Fara

Faroangivelser:

H226 – Brandfarlig vätska och ånga.
H336 – Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H304 – Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Läs våra Tips & Trix

Registrera dig som företagskund. Du erhåller då branschspecifika rabatter.
Du får också tillgång till de artiklar som enligt lag endast får köpas av yrkesfolk.
https://www.hesfarggross.se/registrera-dig-som-foretagskund/

Vi samarbetar med SVEA för våra betallösningar.
https://www.svea.com/se/sv/start/

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Delbetalning från 101,00kr/månad

Beskrivning

APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

Den relativa fuktigheten för betongen bör inte överstiga 97 %. Temperaturen på den omgivande luften, ytan och färgen bör inte understiga +5 ºC under applicering och torkning. Den relativa luftfuktigheten bör inte överstiga 80 %.

FÖRBEREDELSE AV YTAN

Ny betong: Avlägsna cementhud med hjälp av maskinell slipning, vakuumgrittblästring eller genom att fräta bort med saltsyra. Välj den metod som är mest lämplig för anläggningen ifråga. Efter slipning ska dammet noggrant avlägsnas med dammsugare. Frätning med saltsyra utförs med utspädd saltsyra (1 del koncentrerad saltsyra, 4 delar vatten). Skölj med rikligt med vatten. Torka golvet. Gammal betong: Avlägsna allt fett, olja, kemikalier och andra orenheter med alkaliskt rengöringsmedel. Rengör hål genom att ta bort allt löst, borttagbart material. Öppna sprickor med t.ex. slipverktyg. Ta bort löst material och damm.

MÅLNING

Första strykningen:

Använd pensel eller roller. Grunda med 10-20% utspädd ENSI uretanolja. Häll ut ENSI på golvet och fördela jämt. Behandling nummer två kan vid behov utföras 12–24 timmar efter grundning. Obs! Fördela ENSI tunt så att den har absorberats fullständigt av betongen efter torkning.

RENGÖRING AV VERKTYG

Lacknafta 1050.

VOC

VOC 2004/42/EG (kat. A/h) 750 g/l (2010) Ensi: max. VOC < 750 g/l

Ytterligare information

Prisgrupp

PG1 Vit – Gråa kulörer, PG2 Svart, PG3 Grön – Blå, PG4 Orange – Röd, PG5 Gul

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Ensi Uretanolja 10L”

Du kanske också gillar …

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.