Härdare 7580

242,39kr804,01kr

Härdare 7580

Används till Temacoat GPL.

Säkerhetsdatablad

Signalord: Fara

Faroangivelser:

H226 – Brandfarlig vätska och ånga.
H318 – Orsakar allvarliga ögonskador.
H315 – Irriterar huden.
H317 – Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H335 – Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H336 – Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H373 – Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
H411 – Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Beskrivning

Registrera dig som företagskund. Du erhåller då branschspecifika rabatter.
Du får också tillgång till de artiklar som enligt lag endast får köpas av yrkesfolk.
https://www.hesfarggross.se/registrera-dig-som-foretagskund/

Vi samarbetar med SVEA för våra betallösningar.
https://www.svea.com/se/sv/start/

Ytterligare information

Vikt N/A
Mängd

0,75, 2,5L

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Härdare 7580”

Du kanske också gillar …

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.