Syrox S5200 FLEX CLEAR

426,00kr2.768,00kr

Syrox S5200 FLEX CLEAR

S5200 Flex Clear är en del av Syrox kompakta lacksystem. Den specialutvecklade utformningen ger låg viskositet som är klar för användning vilket ger användarna enkel applicering i två sprutvarv med kort mellanavluftning. Dessutom kan användare spara tid och energi tack vare snabba torkningsresultat.

  • Enkel applicering.
  • Snabbtorkande, 15–20 minuter vid 60 °C objektstemperatur.
  • Enkel polering efter att ytan har svalnat.
  • Utmärkt genomhärdning och slutresultat.
  • Ingen flexibel S7000-tillsats behövs för plastdetaljer.

 

Tekniskt Datablad

Säkerhetsdatablad

Signalord: Varning

Faroangivelser:

H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
EUH205 Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Artikelnr: N/A Kategorier: , , , Etikett:

Beskrivning

Registrera dig som företagskund. Du erhåller då branschspecifika rabatter.
Du får också tillgång till de artiklar som enligt lag endast får köpas av yrkesfolk.
https://www.hesfarggross.se/registrera-dig-som-foretagskund/

Vi samarbetar med SVEA för våra betallösningar.
https://www.svea.com/se/sv/start/

Ytterligare information

Vikt 5,31 kg
Mängd

1L, 5L

Du kanske också gillar …

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.