Teroson VR 10 FL

422,00kr

Teroson VR 10 FL

White spirit transparent förbehandlingsprodukt för limning och tätning. Innehåller inga klorerade kolväten.
TEROSON® VR 10 är en genomskinlig, förbehandlingsvätska för limning och tätning.
Produkten innehåller inga klorerade kolväten och är inte skadlig för billack när den används på kort sikt. TEROSON VR 10 hindrar inte härdningen av lim / tätningsmedel.
Appliceras och torkas av med en fiberduk eller liknande.

Förpackning: 1-Liter

TEKNISKT DATABLAD


Säkerhetsdatablad

Signalord: Fara

Faroangivelser:

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315 Irriterar huden.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Beskrivning

Registrera dig som företagskund. Du erhåller då branschspecifika rabatter.
Du får också tillgång till de artiklar som enligt lag endast får köpas av yrkesfolk.
https://www.hesfarggross.se/registrera-dig-som-foretagskund/

Vi samarbetar med SVEA för våra betallösningar.
https://www.svea.com/se/sv/start/

Ytterligare information

Färger

Grå, Svart

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Teroson VR 10 FL”

Du kanske också gillar …

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.