Teroson VR 10 FL

422,00kr

Teroson VR 10 FL

White spirit transparent förbehandlingsprodukt för limning och tätning. Innehåller inga klorerade kolväten.
TEROSON® VR 10 är en genomskinlig, förbehandlingsvätska för limning och tätning.
Produkten innehåller inga klorerade kolväten och är inte skadlig för billack när den används på kort sikt. TEROSON VR 10 hindrar inte härdningen av lim / tätningsmedel.
Appliceras och torkas av med en fiberduk eller liknande.

Förpackning: 1-Liter

TEKNISKT DATABLAD


Säkerhetsdatablad

Signalord: Fara

Faroangivelser:

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315 Irriterar huden.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Beskrivning

Registrera dig som företagskund. Du erhåller då branschspecifika rabatter.
Du får också tillgång till de artiklar som enligt lag endast får köpas av yrkesfolk.
https://www.hesfarggross.se/registrera-dig-som-foretagskund/

Vi samarbetar med SVEA för våra betallösningar.
https://www.svea.com/se/sv/start/

Ytterligare information

Färger

Grå, Svart

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Teroson VR 10 FL”

Du kanske också gillar …

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.