Ultrafint Spackel 710R

123,13kr

Ultrafint Spackel 710R

710R från Cromax är ett 1K fint spackel för små repor eller hack. 710R-sammansättningen är baserad på en modifierad nitrocellulosapolymer. 710R kan appliceras på rena stålunderlag, på originalfinish och på Cromax grundfärger.

Säkerhetsdatablad

Signalord: Fara

Faroangivelser:

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
EUH208 Innehåller: 2-butanonoxim; Kan orsaka en allergisk reaktion.

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Artikelnr: 1250087632 Kategorier: , Etiketter: , , , ,

Beskrivning

Registrera dig som företagskund. Du erhåller då branschspecifika rabatter.
Du får också tillgång till de artiklar som enligt lag endast får köpas av yrkesfolk.
https://www.hesfarggross.se/registrera-dig-som-foretagskund/

Vi samarbetar med SVEA för våra betallösningar.
https://www.svea.com/se/sv/start/

Ytterligare information

Vikt 0,3 kg

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.