Centari 500 2K MS

287,95kr3.909,75kr

Centari 500 2K MS

Centari 500 2K Enamel är ett
topplacksystem med två komponenter för
solida kulörer.
Den passar för fläck och dellackering samt hellackeringar.
Lösningsmedelsbaserad allroundprodukt
för lackering / 2K MS-topplack
Robust, beprövad medium solid-topplack
Ger ett utmärkt resultat med en högblank finish.
Mycket god täckning och låg förbrukning

Tekniskt Datablad


Säkerhetsdatablad

Signalord: Varning

Faroangivelser:

H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
EUH205 Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Glöm inte köpa till härdare och förtunning. (Se längre ned).

Produkten blandas 2:1 med 5-10% förtunning. (Se Tekniskt Datablad)

Registrera dig som företagskund. Du erhåller då branschspecifika rabatter.
Du får också tillgång till de artiklar som enligt lag endast får köpas av yrkesfolk.
https://www.hesfarggross.se/registrera-dig-som-foretagskund/

Artikelnr: N/A Kategorier: , Etiketter: , , , , , , ,

Beskrivning

Glöm inte att köpa till härdare och förtunning.
Vi rekomenderar 4CR produkter till dessa.

4CR 2K Härdare
2K Härdare
4CR 2K Förtunning
2K Förtunning

Ytterligare information

Vikt N/A
Mängd

0,3L, 0,5L, 1L, 2L, 3L, 5L

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.