Cromax VR1120

5.533,75kr

Cromax VR1120

EKONOMISK KLARLACK

VR-1120 från Cromax är en 2K klarlack baserad på en akrylsampolymer. Den kan appliceras på Cromax baslack för fläck- och dellackering samt hellackeringar.  VR-1120 kombinerar den pålitliga Cromax-kvaliteten med utmärkt produktivitet till ett konkurrenskraftigt pris.

Blandas med:
Härdare: XK203 – XK205
Förtunning: XB383

SäkerhetsdatabladTekniskt Datalad

Signalord: Varning

Faroangivelser:

H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H361 Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Delbetalning från 233,00kr/månad

Beskrivning

Registrera dig som företagskund. Du erhåller då branschspecifika rabatter.
Du får också tillgång till de artiklar som enligt lag endast får köpas av yrkesfolk.
https://www.hesfarggross.se/registrera-dig-som-foretagskund/

Vi samarbetar med SVEA för våra betallösningar.
https://www.svea.com/se/sv/start/

Ytterligare information

Vikt 5 kg

Du kanske också gillar …

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.