Förtunning 1006

526,44kr2.702,00kr

Förtunning 1006

Förtunning passande Tikkurila Temalac FD produkter.

Säkerhetsdatablad

Signalord: Fara

Faroangivelser:

H226 – Brandfarlig vätska och ånga.
H312 + H332 – Skadligt vid hudkontakt eller inandning.
H304 – Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315 – Irriterar huden.
H319 – Orsakar allvarlig ögonirritation.
H335 – Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H373 – Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Beskrivning

Registrera dig som företagskund. Du erhåller då branschspecifika rabatter.
Du får också tillgång till de artiklar som enligt lag endast får köpas av yrkesfolk.
https://www.hesfarggross.se/registrera-dig-som-foretagskund/

Vi samarbetar med SVEA för våra betallösningar.
https://www.svea.com/se/sv/start/

Ytterligare information

Vikt N/A
Mängd

20L, 3L

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Förtunning 1006”

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.