Häftgrund för plast 800R

717,00kr1.432,00kr

Häftgrund för plast 800R

UTMÄRKT VIDHÄFTNING PÅ PLAST

800R från Cromax är en transparent vidhäftningsförmedlare för användning på olackerad plast. Sammansättningen är baserad på klorerad polyolefin för att ge en utmärkt vidhäftning på utvändiga bildelar av plast. 800R kan användas som den är eller tonas med Centari MasterTints och Imron Fleet Line PowerTint.

EGENSKAPER

 • Kan appliceras direkt på avfettad, olackerad plast
 • Användningsfärdig
 • Extremt mångsidig

FÖRDELAR

 • Enastående vidhäftning på utvändiga plastdelar
 • Finns även som sprejburk 800RA
 • Toningsbar med Centari MasterTints och Imron Fleet Line PowerTint
 • ————————————————————————————————————–
 • Tekniskt Datablad
 • Säkerhetsdatablad
 • Signalord: Fara
 • Faroangivelser:

H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332 Skadligt vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H361 Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
EUH205 Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.
EUH208 Innehåller: epoxiharts (antal genomsn. molekylärvikt <= 700); Kan orsaka en allergisk reaktion.

Delbetalning från 77,00kr/månad

Beskrivning

Registrera dig som företagskund. Du erhåller då branschspecifika rabatter.
Du får också tillgång till de artiklar som enligt lag endast får köpas av yrkesfolk.
https://www.hesfarggross.se/registrera-dig-som-foretagskund/

Vi samarbetar med SVEA för våra betallösningar.
https://www.svea.com/se/sv/start/

Ytterligare information

Vikt N/A
Mängd

1L, Spray 400ml

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Häftgrund för plast 800R”

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.