NS260x NON-Sanding

3.327,25kr

NS260x NON-Sanding

MÅNGSIDIG NON-SANDING PRIMER-SURFACER

NS2602–NS2607 är en mångsidig non-sanding primer-surfacers som höjer produktiviteten genom att eliminera behovet av en tvåstegsuppbyggnad. De kan appliceras direkt på bar metall och oslipade e-lacker liksom på utvändiga plastdetaljer med tillsatsen AZ9600. De är lämpliga för alla Cromax topplacker.

EGENSKAPER

 • Ingen slipning
 • Primer och surfacer i ett
 • Många appliceringsmöjligheter
 • Robust
 • ValueShade®
 • Plasttillsats AZ9600

FÖRDELAR

 • Kräver inga komplicerade tester
 • Mindre lagerhållning; förenklad lagerhantering
 • Högre produktivitet
 • Utmärkt beständighet mot stenskott
 • Lägre förbrukning av topplack

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Delbetalning från 152,00kr/månad

Beskrivning

Härdare: XK205
Förtunning: XB383

100Brandfarligt2 100Annan fara 100Aquatic pollut red

Innehåller n-butylacetat
epoxiharts (antal genomsn. molekylärvikt 700 <= 1200 )
xylen
Fettsyror, C18-omättade, trimerer föreningar med oleylamin
Fettsyror, tallolja, blandningar med oleylamin

Brandfarlig vätska och ånga.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelser
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/ heta ytor. Rökning förbjuden.
Undvik att inandas damm/ ångor/ sprej.
Undvik utsläpp till miljön.
Använd skyddshandskar/skyddskläder /ögon/ansiktsskydd.
Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Samla upp spill.
Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

Säkerhetsdatablad:
NS2602
NS2607

Tekniskt datablad
NS260x

Ytterligare information

Vikt N/A
Cromax Grunder

NS2602, NS2607

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.