Imron Traffic 2K lastbilsserien

244,00kr3.750,00kr

Imron Traffic 2K lastbilsserien

Imron Fleet Line Traffic 2K HS Topcoat är en
tvåkomponentstopplack från
Imron Fleet Line.

Bästa lösningen för omlackering av
yrkesfordon, High-Solid-topplack för
applicering på stora ytor
Ger en kraftig, högblank finish med
överlägset utseende, utmärkt täckning och
låg förbrukning.
Enkel att applicera med ett bra flöde.

Tekniskt Datablad

—————————————————————————————-

 Säkerhetsdatablad

Signalord: Varning

Faroangivelser:

H226 Brandfarligvätskaochånga.
H315 Irriterarhuden.
H317 Kanorsakaallergiskhudreaktion.
H319 Orsakarallvarligögonirritation.
H336 Kangöraattmanblirdåsigelleromtöcknad.
H412 Skadligalångtidseffekterförvattenlevandeorganismer.
EUH205 Innehållerepoxiförening.Kanorsakaenallergiskreaktion.

 

Innehåller xylen.
Brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadlig vid inandning. Kan orsaka irritation i andningsvägarna, dåsighet och yrsel.
Får inte utsättas för värme eller öppen låga. Rökning förbjuden. Använd skyddshandskar och andningsskydd. Vid hudkontakt, skölj rikligt med vatten. Vid andningssvårighet, flytta personen till frisk luft och se till att den andas lätt och bekvämt.
Förvaras inlåst.

Glöm inte köpa till härdare och förtunning. (Se längre ned).

Produkten blandas 3:1 med Härdare och 1-1,5 med förtunning. (Se Tekniskt Datablad)

 

Beskrivning

Registrera dig som företagskund. Du erhåller då branschspecifika rabatter.
Du får också tillgång till de artiklar som enligt lag endast får köpas av yrkesfolk.
https://www.hesfarggross.se/registrera-dig-som-foretagskund/

Vi samarbetar med SVEA för våra betallösningar.
https://www.svea.com/se/sv/start/

 

 

 

Ytterligare information

Vikt N/A
Mängd

0,3L, 0,5L, 1L, 2L, 3L, 5L

Du kanske också gillar …

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.