Sprutspackel 799R

459,00kr

Sprutspackel 799R

799R Cromax är ett gråbeige 2K sprutspackel som levereras med en peroxidaktivator. 799R är baserat på en modifierad polyesterpolymer och rekommenderas för rent stål och glasfiberpolyester. 799R är miljögodkänt och uppfyller direktivet 2004/42/EC.

Signalord: Fara

Faroangivelser:

H226 – Brandfarlig vätska och ånga.
H315 – Irriterar huden.
H317 – Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 – Orsakar allvarliga ögonskador.
H332 – Skadligt vid inandning.
H335 – Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H361d – Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
H372 – Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.
H412 – Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Artikelnr: 1250068931 Kategorier: , Etiketter: , , ,

Beskrivning

Registrera dig som företagskund. Du erhåller då branschspecifika rabatter.
Du får också tillgång till de artiklar som enligt lag endast får köpas av yrkesfolk.
https://www.hesfarggross.se/registrera-dig-som-foretagskund/

Vi samarbetar med SVEA för våra betallösningar.
https://www.svea.com/se/sv/start/

Ytterligare information

Vikt 1 kg

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.