Syrox S5100 AIR DRY CLEAR

388,00kr1.910,00kr

Syrox S5100 AIR DRY CLEAR

S5100 Air Dry Clear från Syrox kompakta lacksystem är enkelheten själv. Den är utformad för att reparera reptålig lack och är idealisk för små och medelstora reparationer – från en till fyra paneler. Den är tillräckligt mångsidig för punktreparationer när den används med S8100 Blending Thinner.
Ingen uppvärmning behövs; sänkta energikostnader.
Klar att poleras på inom en timme.
Enkelt blandningsförhållande 2:1, utan att varken förtunning eller tillsatser krävs.
Bra vertikal stabilitet.

Tekniskt Datablad

Säkerhetsdatablad

SIgnalord: Fara

Faroangivelser:

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H361 Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
EUH205 Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Artikelnr: N/A Kategorier: , , , Etikett:

Beskrivning

Registrera dig som företagskund. Du erhåller då branschspecifika rabatter.
Du får också tillgång till de artiklar som enligt lag endast får köpas av yrkesfolk.
https://www.hesfarggross.se/registrera-dig-som-foretagskund/

Vi samarbetar med SVEA för våra betallösningar.
https://www.svea.com/se/sv/start/

Ytterligare information

Vikt 1,103 kg
Mängd

1L, 5L

Du kanske också gillar …

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.