Syrox S5000 HS Top Clear

388,00kr1.987,50kr

Syrox S5000 HS Top Clear

S5000 HS Top Clear ingår i det kompakta Syrox-lacksystemet. Dess high solid-sammansättning skapar ett utmärkt utseende. Den ger användarna flexibilitet: den kan appliceras i 2 sprutvarv med mellanavluftning, eller för snabbare applicering, 1,5 varv i en sprutomgång.
Blandningsförhållande 2:1.
Ingen förtunning och inga tillsatser krävs.
VOC under 420 g/l.
Bra vertikal stabilitet.

Tekniskt Datablad

Säkerhetsdatablad

SIgnalord: Varning

Faroangivelser:

H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H361 Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Registrera dig som företagskund. Du erhåller då branschspecifika rabatter.
Du får också tillgång till de artiklar som enligt lag endast får köpas av yrkesfolk.
https://www.hesfarggross.se/registrera-dig-som-foretagskund/

Vi samarbetar med SVEA för våra betallösningar.
https://www.svea.com/se/sv/start/

Artikelnr: N/A Kategorier: , , , Etikett:

Ytterligare information

Vikt 1,157 kg
Mängd

1L, 5L

Du kanske också gillar …

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.