840R Epoxyprimer

4.175,00kr

840R Epoxyprimer

ROBUST SURFACER

840R från Cromax är en mångsidig 2K kromatfri epoxyprimer-surfacer i off-white. Den är VOC-godkänd, ger en utmärkt korrosionsbeständighet och vidhäftning samt uppfyller vissa biltillverkares systemkrav.

EGENSKAPER

  • Utmärkta rostskyddande och isolerande egenskaper
  • Enstegs primer-surfacer som ger en reparation av hög kvalitet
  • Mycket mångsidig
  • Kromatfri

FÖRDELAR

  • Perfekt för applicering på ren metall
  • Uppfyller lackerarnas förväntningar på en grundfärg
  • Perfekt för fläck- och dellackering samt hellackeringar; kan användas som slipbargrund och non-sanding
  • VOC-godkänd

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Delbetalning från 183,00kr/månad

Beskrivning

Blandas 4:1 med 845R
Förtunnas 2:a med XB387

100Brandfarligt2 100Annan fara 100Aquatic pollut red

Innehåller epoxiharts (antal genomsn. molekylärvikt 700 <= 1200 )

Brandfarlig vätska och ånga.
Irriterar huden.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/ heta ytor. Rökning förbjuden.
Undvik att inandas damm/ ångor/ sprej.
Undvik utsläpp till miljön.
Använd skyddshandskar/skyddskläder /ögon/ansiktsskydd.
Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Samla upp spill.
Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt

Tekniskt Datablad

Säkerhetsdatablad

Ytterligare information

Vikt 4 kg

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.