840R Epoxyprimer

5.052,00kr

840R Epoxyprimer

ROBUST SURFACER

840R från Cromax är en mångsidig 2K kromatfri epoxyprimer-surfacer i off-white. Den är VOC-godkänd, ger en utmärkt korrosionsbeständighet och vidhäftning samt uppfyller vissa biltillverkares systemkrav.

EGENSKAPER

  • Utmärkta rostskyddande och isolerande egenskaper
  • Enstegs primer-surfacer som ger en reparation av hög kvalitet
  • Mycket mångsidig
  • Kromatfri

FÖRDELAR

  • Perfekt för applicering på ren metall
  • Uppfyller lackerarnas förväntningar på en grundfärg
  • Perfekt för fläck- och dellackering samt hellackeringar; kan användas som slipbargrund och non-sanding
  • VOC-godkänd

Tekniskt Datablad

Säkerhetsdatablad

Signalord: Varning

Faroangivelser:

H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
EUH205 Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Delbetalning från 215,00kr/månad

Beskrivning

Blandas 4:1 med 845R
Förtunnas 2:a med XB387

Registrera dig som företagskund. Du erhåller då branschspecifika rabatter.
Du får också tillgång till de artiklar som enligt lag endast får köpas av yrkesfolk.
https://www.hesfarggross.se/registrera-dig-som-foretagskund/

Vi samarbetar med SVEA för våra betallösningar.
https://www.svea.com/se/sv/start/

Ytterligare information

Vikt 4 kg

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.