Centari 6000 Baslack

287,95kr3.909,75kr

Centari 6000 Baslack

Centari 6000 är vår unika, mångsidiga och
användarvänliga lösningsmedelsbaserade
baslack.
Produkten är en baslack som
består av koncentrerade mixkulörer blandat
med lösningsmedelsbaserade bindemedel.
Den passar för fläck- och
dellackering samt hellackeringar.
Lösningsmedelsbaserad allroundprodukt
för lackering.
Lätt och smidig applicering, låg förbrukning och utmärkt täckning.
Ger enastående kulörresultat och överlägset exakt kulörmatchning.

Tekniskt Datablad


Säkerhetsdatablad

Signalord: Varning

Faroangivelser:

H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
EUH208 Innehåller: 2-etylhexylmetakrylat; Kan orsaka en allergisk reaktion.

     
Innehåller xylen.
Brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadlig vid inandning. Kan orsaka irritation i andningsvägarna, dåsighet och yrsel.
Får inte utsättas för värme eller öppen låga. Rökning förbjuden. Använd skyddshandskar och andningsskydd. Vid hudkontakt, skölj rikligt med vatten. Vid andningssvårighet, flytta personen till frisk luft och se till att den andas lätt och bekvämt.
Förvaras inlåst.

——————————————————————————————————-
Glöm inte köpa till förtunning. (Se längre ned).

Produkten blandas 3:1 med bas-förtunning. (Se Tekniskt Datablad)

– 

 

Beskrivning

Registrera dig som företagskund. Du erhåller då branschspecifika rabatter.
Du får också tillgång till de artiklar som enligt lag endast får köpas av yrkesfolk.
https://www.hesfarggross.se/registrera-dig-som-foretagskund/

Vi samarbetar med SVEA för våra betallösningar.
https://www.svea.com/se/sv/start/

 

Ytterligare information

Vikt N/A
Mängd

0,3L, 0,5L, 1L, 2L, 3L, 5L

Du kanske också gillar …

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.