Cromax Clear Semi Matt CC6010 1L

1.376,00kr

Cromax Clear Semi Matt CC6010 1L

PRODUKTBESKRIVNING Uppnå utmärkta resultat snabbare och enklare än någonsin. CC6020 Chroma Matt System Clear & CC6010 Chroma Semi Matt System Clear matchar varje reparation av matt finish – även för de ultralåga glansnivåerna. Med betydligt kortare torktider ökar detta klassens bästa system också verkstadens produktivitet.

Tekniskt Datablad

Säkerhetsdatablad

Signalord: Varning

Faroangivelser:

H226 – Brandfarlig vätska och ånga.
H317 – Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 – Orsakar allvarlig ögonirritation.
H335 – Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H336 – Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H412 – Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

 

Delbetalning från 80,00kr/månad

Beskrivning

Registrera dig som företagskund. Du erhåller då branschspecifika rabatter.
Du får också tillgång till de artiklar som enligt lag endast får köpas av yrkesfolk.
https://www.hesfarggross.se/registrera-dig-som-foretagskund/

Vi samarbetar med SVEA för våra betallösningar.
https://www.svea.com/se/sv/start/

Du kanske också gillar …

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.