Imron Fleet Line Elite

158,60kr2.437,50kr

Imron Fleet Line Elite

Imron Fleet Line Elite 3.5 VOC 2K PU Topcoat är en VOC-godkänd tvåkomponents billack från Imron Fleet Line. Produkten ger en hög glans på stora, plana ytor. Imron Fleet Line Elite Topcoat är lämplig för VOC-reglerade marknader och ger utmärkta resultat och hög produktivitet.
Passar utmärkt för solida lacker på alla fordonstyper.

 

     
Innehåller xylen.
Brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadlig vid inandning. Kan orsaka irritation i andningsvägarna, dåsighet och yrsel.
Får inte utsättas för värme eller öppen låga. Rökning förbjuden. Använd skyddshandskar och andningsskydd. Vid hudkontakt, skölj rikligt med vatten. Vid andningssvårighet, flytta personen till frisk luft och se till att den andas lätt och bekvämt.
Förvaras inlåst.

Säkerhetsdatablad

Signalord: Fara

Faroangivelser:

H226 – Brandfarlig vätska och ånga.
H317 – Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H336 – Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H412 – Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Glöm inte köpa till härdare och förtunning. (Se längre ned).

Produkten blandas 3:1 med Härdare och 1-1,5 med förtunning. (Se Tekniskt Datablad)

 

 

Beskrivning

Registrera dig som företagskund. Du erhåller då branschspecifika rabatter.
Du får också tillgång till de artiklar som enligt lag endast får köpas av yrkesfolk.
https://www.hesfarggross.se/registrera-dig-som-foretagskund/

Vi samarbetar med SVEA för våra betallösningar.
https://www.svea.com/se/sv/start/

 

 

 

Ytterligare information

Vikt N/A
Mängd

0,3L, 0,5L, 1L, 2L, 3L, 5L

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Imron Fleet Line Elite”

Du kanske också gillar …

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.